Επιστροφη


Κατηγορία: Ηφαιστειακή Δραστηριότητα

Εκκένωση μιας περιοχής μετά από έκρηξη ηφαιστείου
Εκκένωση μιας περιοχής μετά από έκρηξη ηφαιστείου
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 13-16 ετών (Γυμνάσιο-Α' Λυκείου). Αναφέρεται στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, εάν απαιτείται η εκκένωση μιας περιοχής μετά την έκρηξη ηφαιστείου, και τους κινδύνους που προέρχονται από τη λάβα, τα αέρια, την ηφαιστειακή στάχτη. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι οι Φυσικές Επιστήμες.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Προστασία από στάχτη έκρηξης ηφαιστείου
Προστασία από στάχτη έκρηξης ηφαιστείου
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 9-12 ετών (Δ', Ε', ΣΤ' δημοτικού). Αναφέρεται στην προστασία από την στάχτη μετά την έκρηξη ηφαιστείου. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι οι Φυσικές Επιστήμες.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Προμηθεύομαι τα απαραίτητα αντικείμενα σε περίπτωση έκρηξης ηφαιστείου
Προμηθεύομαι τα απαραίτητα αντικείμενα σε περίπτωση έκρηξης ηφαιστείου
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 9-12 ετών (Δ', Ε', ΣΤ' δημοτικού). Αναφέρεται στην προστασία από την έκρηξη ηφαιστείου. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος, οι Φυσικές Επιστήμες, η Περιβαλλοντική Αγωγή, η Αγωγή Υγείας.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Φτιάχνω σακίδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έκρηξης ηφαιστείου
Φτιάχνω σακίδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έκρηξης ηφαιστείου
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 13-16 ετών (Γυμνάσιο-Α' Λυκείου). Αναφέρεται στην επιλογή των κατάλληλων αντικειμένων σε περίπτωση έκρηξης ηφαιστείου. Εμπλεκόμενη γνωστική περιοχή είναι οι Φυσικές Επιστήμες.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

<div>Ηφαίστεια: Πηγές δημιουργίας αλλά και καταστροφής</div>
Ηφαίστεια: Πηγές δημιουργίας αλλά και καταστροφής
Πρόκειται για σενάριο που απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ', Ε', ΣΤ' δημοτικού). Αναφέρεται στα ηφαίστεια και συγκεκριμένα στις πηγές δημιουργίας και καταστροφής. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι οι Φυσικές Επιστήμες και η Μελέτη Περιβάλλοντος.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Τι ρούχα θα φορέσεις μετά την έκρηξη ηφαιστείου
Τι ρούχα θα φορέσεις μετά την έκρηξη ηφαιστείου
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 5-8 ετών (Νηπιαγωγείο, Α', Β', Γ' δημοτικού). Αναφέρεται στην επιλογή κατάλληλης ενδυμασίας σε περίπτωση έκρηξης ηφαιστείου. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος, οι Φυσικές Επιστήμες, η Περιβαλλοντική Αγωγή και η Αγωγή Υγείας.
Αποθηκευση
Πληροφοριες
top