Επιστροφη


Κατηγορία: Σεισμός

Τι γνωρίζω για το σεισμό ΙΙ
Τι γνωρίζω για το σεισμό ΙΙ
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 5-8 ετών (Νηπιαγωγείο, Α', Β', Γ' δημοτικού). Αναφέρεται σε γνώσεις σχετικά με το φαινόμενο του σεισμού. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος και οι Φυσικές Επιστήμες.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Τι γνωρίζω για το σεισμό Ι
Τι γνωρίζω για το σεισμό Ι
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου (13-16 ετών). Αναφέρεται σε γνώσεις σχετικά με το φαινόμενο του σεισμού. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος και οι Φυσικές Επιστήμες.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Γεμίζω το σακίδιό μου για περίπτωση σεισμού
Γεμίζω το σακίδιό μου για περίπτωση σεισμού
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 9-12 ετών (Δ', Ε', ΣΤ' δημοτικού). Αναφέρεται στην επιλογή των απαραίτητων αντικειμένων που πρέπει να τοποθετηθούν στο σακίδιο έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση σεισμού. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος και οι Φυσικές Επιστήμες.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Γεμίζω το σακίδιό μου για περίπτωση σεισμού
Γεμίζω το σακίδιό μου για περίπτωση σεισμού
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 9-12 ετών (Δ', Ε', ΣΤ' δημοτικού). Αναφέρεται στην επιλογή των απαραίτητων αντικειμένων που πρέπει να τοποθετηθούν στο σακίδιο έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση σεισμού. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος και οι Φυσικές Επιστήμες.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Προστατεύομαι από το σεισμό σε εξωτερικό χώρο
Προστατεύομαι από το σεισμό σε εξωτερικό χώρο
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 9-12 ετών (Δ', Ε', ΣΤ' δημοτικού) και αφορά την προστασία από το σεισμό. Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν σωστά τον εννοιολογικό χάρτη μετακινώντας τις λέξεις που βρίσκονται αριστερά, πάνω στον χάρτη στη θέση που ταιριάζουν. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος και οι Φυσικές Επιστήμες

Αποθηκευση
Πληροφοριες

Εγκατάλειψη κτιρίου μετά από σεισμό
Εγκατάλειψη κτιρίου μετά από σεισμό
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 13-16 ετών  (Γυμνάσιο - Α' Λυκείου). Αναφέρεται στον εντοπισμό τριών αντικειμένων εντός του σπιτιού, που βρίσκονται σε επικίνδυνη θέση και την μετακίνησή τους σε ασφαλείς θέσεις σε περίπτωση σεισμού. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος, οι Φυσικές Επιστήμες και η Αγωγή Υγείας.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Επικίνδυνες περιοχές στην αυλή του σχολείου
Επικίνδυνες περιοχές στην αυλή του σχολείου
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 13-16 ετών  (Γυμνάσιο - Α' Λυκείου). Αναφέρεται στον εντοπισμό των επικίνδυνων περιοχών στο προαύλιο σχολείου μετά από σεισμό. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος, οι Φυσικές Επιστήμες και η Αγωγή Υγείας.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Εντοπισμός επικίνδυνα τοποθετημένων αντικειμένων στο σπίτι
Εντοπισμός επικίνδυνα τοποθετημένων αντικειμένων στο σπίτι
Εντοπισμός επικίνδυνα τοποθετημένων αντικειμένων στο σπίτι
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Εκκένωση σχολείου μετά από σεισμό
Εκκένωση σχολείου μετά από σεισμό
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 9-12 ετών (Δ', Ε', ΣΤ' δημοτικού). Αναφέρεται στον κατάλληλο τρόπο εκκένωσης ενός σχολείου μετά από σεισμό. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος και οι Φυσικές Επιστήμες.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Προφυλλάσσομαι από το σεισμό στο σαλόνι του σπιτιού
Προφυλλάσσομαι από το σεισμό στο σαλόνι του σπιτιού
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 5-8 ετών (Νηπιαγωγείο, Α', Β', Γ' δημοτικού). Αναφέρεται στην αναζήτηση του κατάλληλου μέρους προφύλαξης κατά τη διάρκεια που συμβαίνει σεισμική δόνηση στο σαλόνι του σπιτιού. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος και οι Φυσικές Επιστήμες
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Προφυλλάσσομαι από το σεισμό στην κουζίνα του σπιτιού
Προφυλλάσσομαι από το σεισμό στην κουζίνα του σπιτιού
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 5-8 ετών (Νηπιαγωγείο, Α', Β', Γ' δημοτικού). Αναφέρεται στην αναζήτηση του κατάλληλου μέρους προφύλαξης κατά τη διάρκεια που συμβαίνει σεισμική δόνηση στην κουζίνα του σπιτιού. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος και οι Φυσικές Επιστήμες
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Προφυλλάσσομαι από το σεισμό στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού
Προφυλλάσσομαι από το σεισμό στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 5-8 ετών (Νηπιαγωγείο, Α', Β', Γ' δημοτικού). Αναφέρεται στην αναζήτηση του κατάλληλου μέρους προφύλαξης κατά τη διάρκεια που συμβαίνει σεισμική δόνηση στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος και οι Φυσικές Επιστήμες
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Προστατεύομαι από τους σεισμούς
Προστατεύομαι από τους σεισμούς
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 5-8 ετών (Νηπιαγωγείο, Α', Β', Γ' δημοτικού). Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν σωστά τον εννοιολογικό χάρτη μετακινώντας τις λέξεις που βρίσκονται αριστερά, πάνω στον χάρτη στη θέση που ταιριάζουν. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος και οι Φυσικές Επιστήμες.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Προστατεύομαι από τους σεισμούς
Προστατεύομαι από τους σεισμούς
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 5-8 ετών (Νηπιαγωγείο, Α', Β', Γ' δημοτικού). Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν σωστά τον εννοιολογικό χάρτη μετακινώντας τις λέξεις που βρίσκονται αριστερά, πάνω στον χάρτη στη θέση που ταιριάζουν. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος και οι Φυσικές Επιστήμες.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Προετοιμασία πριν από το σεισμό: Κρατάω τα απαραίτητα
Προετοιμασία πριν από το σεισμό: Κρατάω τα απαραίτητα
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 13-16 ετών (Γυμνάσιο - Α' Λυκείου). Αναφέρεται στην επιλογή των κατάλληλων αντικειμένων που πρέπει να επιλέξω να κρατήσω σε περίπτωση σεισμού. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος και οι Φυσικές Επιστήμες.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Πιθανές ενέργειες κατά τη διάρκεια σεισμού και αμέσως μετά
Πιθανές ενέργειες κατά τη διάρκεια σεισμού και αμέσως μετά
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 13-16 ετών (Γυμνάσιο - Α' Λυκείου). Αναφέρεται στην επιλογή των κατάλληλων ενεργειών που πρέπει να γίνουν  κατά τη διάρκεια σεισμού και αμέσως μετά. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος και οι Φυσικές Επιστήμες, 
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι σε περίπτωση σεισμού
Πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι σε περίπτωση σεισμού
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 5-8 ετών (Νηπιαγωγείο, Α', Β', Γ' δημοτικού). Αναφέρεται στην επιλογή των κατάλληλων αντικειμένων που πρέπει να τοποθετηθούν στο σακίδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σεισμού. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος και οι Φυσικές Επιστήμες.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Σεισμός στο σπίτι (Makaton)
Σεισμός στο σπίτι (Makaton)
Η δραστηριότητα απευθύνεται στην Ειδική Αγωγή, σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 5-8 ετών (Νηπιαγωγείο, Α', Β', Γ' δημοτικού). Οι μαθητές καλούνται να τοποθετήσουν τις εικόνες στη σωστή σειρά ώστε να προκύψει το μήνυμα της εικόνας, σχετικά με τις ακατάλληλες ενέργειες μετά από σεισμό. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος και οι Φυσικές Επιστήμες.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Σεισμός στο σπίτι (Makaton)
Σεισμός στο σπίτι (Makaton)
Η δραστηριότητα απευθύνεται στην Ειδική Αγωγή, σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 5-8 ετών (Νηπιαγωγείο, Α', Β', Γ' δημοτικού). Οι μαθητές καλούνται να τοποθετήσουν τις εικόνες στη σωστή σειρά ώστε να προκύψει το μήνυμα της εικόνας. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος και οι Φυσικές Επιστήμες.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Χρήση κινητού τηλεφώνου μετά από σεισμό
Χρήση κινητού τηλεφώνου μετά από σεισμό
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 5-8 ετών (Νηπιαγωγείο, Α', Β', Γ' δημοτικού). Αναφέρεται στη χρήση του κινητού τηλεφώνου σε περίπτωση σεισμού, όταν βρισκόμαστε στο σπίτι. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος και οι Φυσικές Επιστήμες.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Σεισμός στο σχολείο (Makaton)
Σεισμός στο σχολείο (Makaton)
Η δραστηριότητα απευθύνεται στην Ειδική Αγωγή, σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 5-8 ετών (Νηπιαγωγείο, Α', Β', Γ' δημοτικού). Οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν το μήνυμα της εικόνας σχετικά με την εγκατάλειψη του σχολείου σε περίπτωση σεισμού. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος και οι Φυσικές Επιστήμες.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Σεισμός στο σπίτι (Makaton)
Σεισμός στο σπίτι (Makaton)
Η δραστηριότητα απευθύνεται στην Ειδική Αγωγή, σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 5-8 ετών (Νηπιαγωγείο, Α', Β', Γ' δημοτικού). Οι μαθητές καλούνται να τοποθετήσουν τις εικόνες στη σωστή σειρά ώστε να προκύψει το μήνυμα της εικόνας σχετικά με τη σωστή θέση κάτω από το τραπέζι, σε περίπτωση σεισμού. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος και οι Φυσικές Επιστήμες.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Σεισμός στο σπίτι (Makaton)
Σεισμός στο σπίτι (Makaton)
Η δραστηριότητα απευθύνεται στην Ειδική Αγωγή, σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 5-8 ετών (Νηπιαγωγείο, Α', Β', Γ' δημοτικού). Οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν το μήνυμα της εικόνας σχετικά με τη σωστή θέση μέσα στο σπίτι, σε περίπτωση σεισμού. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος, οι Φυσικές Επιστήμες και η Αγωγή Υγείας.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Σεισμός στο σπίτι (Makaton)
Σεισμός στο σπίτι (Makaton)
Η δραστηριότητα απευθύνεται στην Ειδική Αγωγή, σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 5-8 ετών (Νηπιαγωγείο, Α', Β', Γ' δημοτικού). Οι μαθητές καλούνται να τοποθετήσουν τις εικόνες στη σωστή σειρά ώστε να προκύψει το μήνυμα της εικόνας σχετικά με τη σωστή στάση που πρέπει να παίρνουν σε περίπτωση σεισμού. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος, οι Φυσικές Επιστήμες και η Αγωγή Υγείας.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Σεισμός στο σπίτι (Makaton)
Σεισμός στο σπίτι (Makaton)
Η δραστηριότητα απευθύνεται στην Ειδική Αγωγή, σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 5-8 ετών (Νηπιαγωγείο, Α', Β', Γ' δημοτικού). Οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν το μήνυμα της εικόνας σχετικά με τη σωστή θέση κάτω από το τραπέζι, σε περίπτωση σεισμού. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος,οι Φυσικές Επιστήμες και η Αγωγή Υγείας.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Σεισμός στο σπίτι (Makaton)
Σεισμός στο σπίτι (Makaton)
Η δραστηριότητα απευθύνεται στην Ειδική Αγωγή, σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 5-8 ετών (Νηπιαγωγείο, Α', Β', Γ' δημοτικού).  Οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν το μήνυμα της εικόνας σχετικά με τη σωστή στάση που πρέπει να παίρνουν σε περίπτωση σεισμού. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος, οι Φυσικές Επιστήμες και η Αγωγή Υγείας.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Σεισμός στο σπίτι (Makaton)
Σεισμός στο σπίτι (Makaton)
Η δραστηριότητα απευθύνεται στην Ειδική Αγωγή, σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 5-8 ετών (Νηπιαγωγείο, Α', Β', Γ' δημοτικού). Οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν το μήνυμα της εικόνας σχετικά με τη σωστή ενέργεια εξόδου από το σπίτι σε περίπτωση σεισμού. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος, οι Φυσικές Επιστήμες και η Αγωγή Υγείας.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Σταυρόλεξο για το σεισμό
Σταυρόλεξο για το σεισμό
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 9-12 ετών (Δ', Ε', ΣΤ' δημοτικού). Αναφέρεται σε γνώσεις σχετικά με το φαινόμενο του σεισμού. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος και οι Φυσικές Επιστήμες.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Μέτρα προστασίας για το σεισμό
Μέτρα προστασίας για το σεισμό
Η αφίσα απευθύνεται στην Ειδική Αγωγή, σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 5-8 ετών (Νηπιαγωγείο, Α', Β', Γ' δημοτικού). Αναφέρεται στα μέτρα προστασίας από το φαινόμενο του σεισμού. Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις ενέργειες που έχουν να κάνουν για να προστατευτούν από τις συνέπειες του σεισμού. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι οι Φυσικές Επιστήμες και η Μελέτη Περιβάλλοντος.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Αντιμετωπίζοντας τον σεισμό
Αντιμετωπίζοντας τον σεισμό
Το εκπαιδευτικό παιχνίδι απευθύνεται σε μαθητές όλων των ηλικιών. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης παρέχει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε θελήσει, να γίνει εθελοντικά ενεργό μέλος της. Για να διαπιστώσει αν κάποιος είναι ικανός να συμμετάσχει ενεργά στην Ομάδα Διάσωσης, τον καλεί να απαντήσει σε 15 ερωτήσεις.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

<div>Οι σεισμοί στην Ελλάδα & στον Κόσμο: Αίτια και συνέπειες για το περιβάλλον & τους ανθρώπους</div>
Οι σεισμοί στην Ελλάδα & στον Κόσμο: Αίτια και συνέπειες για το περιβάλλον & τους ανθρώπους
Το εκπαιδευτικό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 13-16 ετών (Γυμνάσιο - Α Λυκείου). Αναφέρεται στο φαινόμενο του σεισμού, τις αιτίες και τις συνέπειες για το περιβάλλον και τους ανθρώπους.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Προμηθεύομαι τα απαραίτητα πριν από σεισμό
Προμηθεύομαι τα απαραίτητα πριν από σεισμό
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 13-16 ετών  (Γυμνάσιο - Α' Λυκείου). Αναφέρεται στην κατάλληλη προετοιμασία πριν από το σεισμού. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος και οι Φυσικές Επιστήμες.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Μαθαίνοντας για την αντιμετώπιση του σεισμού
Μαθαίνοντας για την αντιμετώπιση του σεισμού
Το παιχνίδι απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 5-8 ετών (Νηπιαγωγείο, Α', Β', Γ' δημοτικού). Αναφέρεται στην συλλογή χρήσιμων αντικειμένων και παράλληλα την αποφυγή επικίνδυνων αντικειμένων σε περίπτωση σεισμού. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος και οι Φυσικές Επιστήμες.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Εκπαιδευτικό υλικό για το σεισμό
Εκπαιδευτικό υλικό για το σεισμό
Εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ', Ε', ΣΤ' δημοτικού). Αναφέρεται στο φαινόμενο του σεισμού και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Παιχνίδι σκοποβολής για το σεισμό
Παιχνίδι σκοποβολής για το σεισμό
Το παιχνίδι απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ', Ε και ΣΤ' Δημοτικού). Πρόκειται για παιχνίδι παρατηρητικότητας και γρήγορων αντανακλαστικών σχετικά με ενέργειες που αντικείμενα που είναι χρήσιμα σε περίπτωση σεισμού. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι οι Φυσικές Επιστήμες.
Αποθηκευση
Πληροφοριες

Το φαινόμενο του σεισμού
Το φαινόμενο του σεισμού
Το εκπαιδευτικό παιχνίδι απευθύνεται σε μαθητές όλων των ηλικιών. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης παρέχει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε θελήσει, να γίνει εθελοντικά ενεργό μέλος της. Για να διαπιστώσει αν κάποιος είναι ικανός να συμμετάσχει ενεργά στην Ομάδα Διάσωσης, τον καλεί να απαντήσει σε 15 ερωτήσεις.
Αποθηκευση
Πληροφοριες
top